Irenes private pasningsordning

- privat pasning for aldersgruppen ca. 1 - 3 år ud fra Rudolf Steiners pædagogik.


 Irene Ø. Bruun-Schmidt Blommegrenen 62, 5220 Odense SØ, Tlf. nr. 66155754 (21963343)

E-mail: irene.b-s@hotmail.com


Ledig plads fra 1/8 2024

Giver fortrinsret til børnehaveplads i Killevippen