Irenes private pasningsordning

Pris

Prisen for en dagplejeplads pr. 1. januar 2022 er:
8928,- kr./md., inklusiv feriepenge og penge til kost.
(Betalingen er fordelt over 12 måneder.)
Efter tilskud fra Odense Kommune bliver egenbetalingen 

 3452

,- kr./md.

Der kommer prisregulering pr. 1. januar 2023.